Baglandet
Baglandet
  
  
  
  
 » FÆLLES INDGANG TIL BAGLANDET » AARHUS » Vi tilbyder » Samtaler/sparring
 

Samtaler/sparringspartner for nuværende anbragte børn og unge


Baglandets personale har gode erfaringer med at være tillidspersoner for nuværende anbragte børn og unge. Der er altså ikke tale om egentlig terapi. I stedet er der er fokus på, at skabe et tillidsrum, hvor det der tales om, som udgangspunkt ikke kommer videre, med mindre det hører ind under indberetningspligten eller hvis det, i samråd med barnet eller den unge, er hensigtsmæssigt at videreformidle til relevante personer eller instanser.

 • Individuelle samtaler
 • Familieterapi
 • Formidling af vigtig information til betydningsfulde personer
 • Forældre
 • Plejeforældre
 • Pædagoger
 • Socialrådgiver
 • Sikring af anbragte børns rettigheder - herunder hjælp til klagesager
 • Mm.

Det er altid muligt for barnet eller den unge at have sin egen tillidsperson med til samtalerne. Ofte anser vi det også for at være hensigtsmæssigt især ved det første møde.
Samtalerne styrker den enkeltes mulighed for at få styr på fortiden for at kunne takle nutiden. At få orden i kaos, skaber mulighed for, at kunne koncentrere sig om nuet mht:
 • At kunne mærke egne behov og give udtryk for dem
 • Skolen
 • Venskaber
 • Familie
 • Anbringelsessted
 • Uddannelse og arbejde
 • At få tillid til at bede om hjælp der hvor man er anbragt
 • Grænsesætning
 • Mm.
Rådgivningen, terapien og samtalerne er gratis. Ved møder med anbragte børn og unge, hvor det skønnes mest hensigtsmæssigt, at samtalerne foregår under andre præmisser end i Baglandet og hvis det er udenfor Århus Kommune, beregnes dog et kørselstillæg efter statens gældende takster.
 
Gå til den fælles forside for Baglandet
 

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies